شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 دی 1396

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 29.5 واحد افزایش به 68250.4 شاخص بازار دوم با 420.7 واحد افزایش به 206070.8 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 98 واحدی( مثبت 0.10 درصد) در مقدار 96332.5 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 7.1 واحدی در مقدار 1075 به کار خود پایان داد.

وبملت و فملی تاثیر به ترتیب مثبت 28.8 و 21 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. پارسان و شتران با تاثیر به ترتیب منفی 11.1 و 10.8 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 2.75 و 2.12 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشت. زاگرس و شپاس با تاثیر به ترتیب منفی 0.69 و 0.42 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 802 میلیون معامله معادل 2268 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 466 میلیون معامله معادل 2177 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و پارسان با ارزش به ترتیب حدود 84 و 82 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به لکما و ذوب با حجم به ترتیب حدود 79و 76 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 76 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فاسمین و فسرب معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 3.8 ثبت کردند. فایرا و میدکو معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 3 ثبت کردند. فزرین و وتوکا معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.3 ثبت کردند. هرمز و فخوز حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 0.3 ثبت کردند. کاوه معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. فولاژ معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. فولاد، فنوال و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 29، 4 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پارسان معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.4 ثبت کرد. وپترو معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. پاکشو، پترول و شخارک معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5، 0.6 و 0.4 ثبت کردند. شفارس و فارس معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.3 و 4.2 ثبت کردند. تاپیکو و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. شپلی و شمواد متوقف هستند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. خزامیا معاملات حدود 12.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. خپارس و خاور معاملات به ترتیب حدود 8 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 0.7 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. خکاوه معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. خکمک و ورنا معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 0.3 ثبت کردند. خکار و ختوقا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 2 ثبت کردند. خودرو، خبهمن، خاذین و اهن معاملات به ترتیب حدود 5.5 ، 2.5 ، 2 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبملت معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. ونوین معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وسینا و وانصار معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبصادر ، وتجارت ، دی ، وپاسار ، وپارس ، وکوثر ، وپست ، وکار و وگردش متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وآذر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. ثنوسا و ثپردیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 3 ثبت کردند. ثفارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. وساخت ، ثمسکن معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 ثبت کرد. وساخت و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.4 و 1.4 ثبت کردند. ثغرب، ثتران، ثاژن و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 2، 2، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وسپه معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.7 ثبت کرد. وملت و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.4 و 3.3 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. وآتی معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.8 ثبت کرد. وتوسم و وصنعت معاملات حدود 0.6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند. وبیمه متوقف است.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.6 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.9 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.4 ثبت کرد. شبندر و شسپا معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

لکما معاملات حدود 79 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 6.8 تجربه کرد.

فسا معاملات حدود 65 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.7 تجربه کرد.

شلرد معاملات حدود 29.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:73

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |