شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 14 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 642 واحد افزایش به 187215  و شاخص بازار دوم با  3293 واحد افزایش به 519125 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1168 واحدی ( مثبت 0.46 درصد ) در 256698 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 3.1 واحدی در 3409 واحد به کار خود پایان داد.

اخابر و حکشتی با تاثیر به ترتیب مثبت 243 و 87 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فملی و وغدیر با  تاثیر به ترتیب منفی 214 و 101 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

بمپنا و مادیرا  با تاثیر مثبت 2.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

دماوند و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 12.7 و 7.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.8 میلیارد معامله معادل  10695 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.4 میلیارد معامله معادل 9358 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به کرمان و نوری با ارزش به ترتیب حدود 347 و 325 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 304 و 192 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا و فلوله معاملات به ترتیب حدود 13 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.4 ثبت کردند. فایرا و فاسمین معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 0.5 ثبت کردند. فسرب و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 3.9 ثبت کردند. فملی و فولاد معاملات به ترتیب حدود 52 و 35 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 0.5 ثبت کردند. فباهنر و فخوز معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 0.5 تجربه نمودند. ذوب و کاوه  معاملات به ترتیب حدود 111 و 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 55 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.1 ثبت کرد. پارسان و شوینده معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت نمودند. وپترو ، شپارس و شیراز معاملات به ترتیب حدود 3 ، 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 2.3 و 2 ثبت کردند. تاپیکو و نوری معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 9.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.3 ثبت کردند. شیران ، شاراک و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 ، 0.5 و 1.1 تجربه نمودند. فارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 98 و 34 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 2 ثبت کردند. خودرو ، ورنا و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 20 ، 18 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 ، 1 و 4.4 ثبت کردند. خپارس، خکار و خشرق معاملات به ترتیب حدود 15 ، 7 و 5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. خاذین ، خریخت و خاهن معاملات به ترتیب حدود 13 ، 8 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و وخاور معاملات به ترتیب حدود 48 و 39 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.6 ثبت نمودند. وسینا ، وپارس و وملل معاملات به ترتیب حدود 37 ، 35 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 4.8 و 4.8  ثبت نمودند. وبصادر معاملات حدود 192 میلیون سهمی خود را در درصد منفی0.5 ثبت نمود. وتجارت معاملات حدود 304 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.  وبملت ، وپاسار ، وپست و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا ، ثشاهد و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 15 ، 14 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 ، 4.2 و 0.5 ثبت کردند. ثعمرا ، ثرود و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 5 ، 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 2.9 و 1.4 ثبت کردند. کرمان معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 ثبت کرد. ثتران و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5  ثبت کردند . ثفارس متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 41 و 38 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 1 ثبت نمودند. وگستر ، وصنعت و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 19 ، 15 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 ، 4.1 و 0.5 ثبت کردند. وتسپه ، وپردیس و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 18 ، 15 و 13 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 1.2 ، 2 و 1.5 ثبت کردند. وآتی و ونیکی معاملات به ترتیب حدود 11 و 10 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 3.7 ثبت کردند. وتوصا و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی  خود را در و درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 1 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه  شبندر معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت نمود. شرانل ، شاوان ، شبریز و شبهرن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 ، 2.5 ، 1.3 و 0.5 ثبت کردند. شپنا معاملات  حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود. ونفت و شنفت معاملات به ترتیب حدود 2 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.1 ثبت نمودند. شتران ، شپاس و  شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 34 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.

رکیش معاملات حدود 36 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4  تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:58

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |