شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 15 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با 786 واحد کاهش به 186428   و شاخص بازار دوم با  2748 واحد کاهش به 516376 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 1186  واحدی ( منفی 0.46 درصد ) در 255512 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 11.8  واحدی در  3421 واحد به کار خود پایان داد.

رمپنا و اخابر با تاثیر به ترتیب مثبت 277 و 254 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و فولاد با  تاثیر به ترتیب منفی 306 و 208 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و میدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 13.8 و 3.7  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کگهر و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 7.4 و 3.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.3 میلیارد معامله معادل 13454 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.5 میلیارد معامله معادل 9671 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به اخابر و رمپنا با ارزش به ترتیب حدود 533 و 501 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خپارس با حجم به ترتیب حدود 317 و 219 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 109 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1 ثبت کرد. فولای ، فایرا ، فباهنر و فلوله معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 1.6 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. فنوال معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9  ثبت کرد.فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود  47 و41 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 1.2 ثبت کردند. وتوکا معاملات حدود  13 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 تجربه نمود. کاوه و فاسمین معاملات به ترتیب حدود  4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 تجربه نمودند.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و وپترو معاملات به ترتیب حدود 71 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 4.2 ثبت کردند. شغدیر و شفارس معاملات به ترتیب حدود  5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 4.6 ثبت نمودند. تاپیکو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 15 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.2 ثبت کردند. نوری ، فارس و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 7 ، 4 و 3 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1 ، 2 و 1 ثبت کردند. شیران و شاراک معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس معاملات حدود 219 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت کرد. خوساز و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 31 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و3 ثبت کردند. خساپا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 89 و 28 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.2 ثبت کردند. ورنا ، خودرو و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 17 ، 12 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 ، 2.7 و 3.8 ثبت کردند. خاذین و خریخت معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 2.9 ثبت کردند.

 

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وملل ، وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 93 ، 53 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 ، 3.7 و 4.7 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 317 و 113 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمودند. وپاسار معاملات حدود 78 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت نمود. دی و وخاور معاملات به ترتیب حدود 24 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 2.3 ثبت نمودند.  وبملت ، وپست و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1  ثبت کرد. وساخت و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 9.7 و 1.9 ثبت کردند. ثنوسا ، ثشاهد و ثشرق معاملات به ترتیب حدود  21 ، 10 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 2.9 و 4.2 ثبت کردند. کرمان و ثعمرا معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  1 ثبت کردند . ثتران و ثغرب معاملات به ترتیب حدود  5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 1.6 ثبت کردند. ثفارس متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وگستر و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 36 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 0.5 ثبت نمودند. وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 32 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 2.4  ثبت کردند. وآتی ، وسکاب و پردیس معاملات به ترتیب حدود 16 ، 12 و 11 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 1.9 ، 2.8 و 0.5 ثبت کردند. ونیکی ، وسبحان و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 7 ، 6 و 3 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.2 و 2.6 ثبت کردند. وبیمه معاملات حدود  8 میلیون سهمی  خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شرانل معاملات حدود  0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 ثبت نمود. شپنا و ونفت معاملات به ترتیب حدود 8 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 2.7 ثبت کردند. شاوان و شبندر معاملات  حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 0.5  تجربه نمودند. شنفت ، شراز ، شبریز و شپاس معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 ، 2.6 ، 1.8 و 1.8 ثبت نمودند. شتران و  شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

اخابر معاملات حدود 161 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

رمپنا  معاملات حدود 62 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9  تجربه کرد.

های وب معاملات حدود 50 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:68

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |