شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 16 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز  چهارشنبه ، شاخص بازار اول با 515 واحد کاهش به 185912 و شاخص بازار دوم با  455 واحد افزایش به 516832 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 349 واحدی ( منفی 0.14 درصد ) در 255162 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 2.9  واحدی در 3418 واحد به کار خود پایان داد.

رمپنا و اخابر با تاثیر به ترتیب مثبت 146 و 65 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شپنا و فارس با  تاثیر به ترتیب منفی 158 و 139 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و مادیرا با تاثیر به ترتیب مثبت 2.5 و 2.4 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 10 و 7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.9 میلیارد معامله معادل 9747 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.5 میلیارد معامله معادل 10176 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به کرمان و خپارس با ارزش به ترتیب حدود 563 و 424 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خپارس با حجم به ترتیب حدود 385 و 339 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فسرب و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.9 و 2.7 ثبت کردند. فلوله و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 6 و 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کردند. فخوز و فباهنرمعاملات حدود 2 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 0.5  ثبت کردند. ذوب معاملات حدود  119 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 تجربه نمود.  کاوه و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 7 و 2.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 2 تجربه نمودند. فولاد معاملات حدود 31 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 151 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد. شغدیر ، شیران و وپترو معاملات به ترتیب حدود  13 ، 11 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 ، 4.1 و 4.8  ثبت نمودند. تاپیکو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 21 و 8  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1 ثبت کردند. فارس و نوری معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. شاراک معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس معاملات حدود 340 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 36 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.5 ثبت کردند. خبهمن و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 10 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 3.2 ثبت کردند. خاذین ، خریخت و خکار معاملات به ترتیب حدود 11 ، 10 و 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. خساپا ، خودرو و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 72 ، 13 و 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپارس و وپست معاملات به ترتیب حدود 47 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 5.4 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 385 و 160 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1  ثبت نمودند. وپاسار و وملل معاملات به ترتیب حدود 99 و 48 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 2.6 و 4 ثبت نمودند. وسینا و دی معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5  ثبت نمودند.  وبملت  و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 72 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 4 ثبت کردند. ثعمرا ، کرمان و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 19 ، 17 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 ، 4.3 و 1 ثبت کردند. ثالوند ، ثرود و ثتران معاملات حدود  6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 ، 3.6 و 0.5 ثبت کردند.ثاباد ، ثپردیس و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 5 ، 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 ، 2.1 و 1.2 ثبت کردند . ثفارس متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و وگستر معاملات به ترتیب حدود 36 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 1.5 ثبت نمودند. وسبحان ، وبیمه و وآتی معاملات به ترتیب حدود 13 ، 12 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 ، 3.7 و 1.4 ثبت کردند. وصنعت ، پردیس و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 10 ، 9 و 8 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 2.1 و 4.5 ثبت کردند. وسکاب معاملات حدود 13 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 1 ثبت کرد. وخارزم معاملات حدود 31 میلیون سهمی  خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شاوان و شنفت معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.1 و 2.8 ثبت نمودند. شپنا و شبندر معاملات به ترتیب حدود 10 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 1.7 ثبت کردند. شبریز و شپاس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 1.5 تجربه نمودند.شرانل ، شراز و شبهرن معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 ، 2.8 و 1.5 ثبت نمودند. شتران و  شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

حریل معاملات حدود 79 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد.

اخابر معاملات حدود 42  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 تجربه کرد.

رمپنا معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:68

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |