شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 19 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 359 واحد کاهش به 185552   و شاخص بازار دوم با  2352 واحد افزایش به 519187 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  143 واحدی ( مثبت 0.06 درصد ) در واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 14.4 واحدی در 3433 واحد به کار خود پایان داد.

رمپنا و فارس با تاثیر به ترتیب مثبت 271 و 171 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و فملی با  تاثیر به ترتیب منفی 177 و 99 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 5.9 و 3.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کگهر و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 10.3 و 2.4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3 میلیارد معامله معادل 9687 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.7 میلیارد معامله معادل 8078 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به رمپنا و نوری با ارزش به ترتیب حدود 277 و 243 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 409 و 205 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا ، فلوله و فنوال معاملات به ترتیب حدود 8 ، 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 3.8 و 2.5 ثبت کردند. فسرب و فباهنر معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 2.1 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 110 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. معاملات به ترتیب حدود میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی ثبت کردند. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 30 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.1 تجربه نمودند. فاسمین و فایرا  معاملات به ترتیب حدود 2.5 و2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.5 تجربه نمودند.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شغدیر و شیران معاملات به ترتیب حدود 13 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 4.9 ثبت کردند. شوینده و فارس معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 1.1 ثبت نمودند. تاپیکو و نوری معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.4 ثبت کردند. شیراز و شاراک معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. پارسان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. پترول متوقف است.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خبهمن ، خودرو و خاذین معاملات به ترتیب حدود 13 ، 12 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 ، 0.5 و 2 ثبت کردند. ختوقا و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.3 ثبت کردند. خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 75 و 55 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 ثبت کردند. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 24 و 19 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وملل و وپست معاملات به ترتیب حدود 38 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 4.8 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 409 و 205 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.4 ثبت نمودند. وپاسار و وپارس معاملات حدود 41 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.1 ثبت نمودند. دی و وکار معاملات به ترتیب حدود 20 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 2.1 ثبت نمودند.  وبملت ، وسینا  و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا معاملات حدود 158 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ثپردیس ، ثمسکن و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 22 ، 14 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 2.4 و 4.1 ثبت کردند. ثشرق و ثتران معاملات حدود  7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.1 ثبت کردند. ثعمرا و ثغرب معاملات حدود 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 2.9 ثبت کردند. کرمان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 تجربه نمود. . ثاخت و ثفارس متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وگستر و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 40 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.1 ثبت نمودند.وآتی و پردیس معاملات به ترتیب حدود 19 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.6 ثبت کردند. وتوسم ، وبیمه و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 8 ، 7 و 6 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.7 ، 4.8 و 2.8 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 14 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی  2.3 ثبت کرد. وصنعت و وسپه معاملات به ترتیب حدود 5 و 3 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت ، شاوان و شنفت معاملات به ترتیب حدود 3 ، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1 ، 1 و 2.1 ثبت نمودند.شپنا و شبندر معاملات به ترتیب حدود 6 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.7 ثبت کردند. شبهرن ، شبریز و شرانل معاملات حدود  1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به  ترتیب منفی 2 ، 1.9 و 0.5 تجربه نمودند. شتران معاملات حدود 12  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. شسپا متوقف است.

سایرگروه ها:

ونیرو معاملات حدود 113 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.

حریل معاملات حدود 80 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2  تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 45  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:74

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |