شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 20 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ، شاخص بازار اول با 18 واحد افزایش به  185570 و شاخص بازار دوم با  2920 واحد افزایش به 522107 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  569 واحدی ( مثبت 0.22 درصد ) در 255876  واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 5.7   واحدی در 3439 واحد به کار خود پایان داد.

تاپیکو و همراه با تاثیر به ترتیب مثبت 199 و 175 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و کگل با  تاثیر به ترتیب منفی 224 و 194 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت  4.6 و 3.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کگهر و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 13 و 2.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.8  میلیارد معامله معادل  9168 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 2.3 میلیارد معامله معادل 9216  میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به دی و های وب با ارزش به ترتیب حدود 274 و 206 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 346 و 233 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا و فملی معاملات به ترتیب حدود 26 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 0.5 ثبت کردند. فولای و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 2.8 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 116 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. فلوله ف فسرب و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4 و 4 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 ، 4.2 و 2.4 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود  29 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو و شغدیرمعاملات به ترتیب حدود15 و 12  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 3.3 ثبت کردند. شیران و شکربن معاملات به ترتیب حدود 9 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 4.9 ثبت نمودند. نوری ، پارسان و شاراک معاملات به ترتیب حدود 4 ، 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. شیراز معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در دردرصد منفی 1.6 ثبت کرد. شفارس و فارس معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  2.4 و 1.5 تجربه نمودند. پترول متوقف است.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خبهمن ، خاذین و خودرو معاملات به ترتیب حدود 50 ، 19 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 3.6 و 0.5 ثبت کردند. خگستر ، خکار و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 8 ، 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 3.6 و 1.5 ثبت کردند. خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 100 و 96 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 0.5 ثبت کردند. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 28 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 0.5 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و وکار معاملات به ترتیب حدود 83 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 0.5 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 346 و 233 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.2  ثبت نمودند. وپاسار و وملل معاملات به ترتیب حدود 58 و 45 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4 ثبت نمودند. وپارس و وخاور معاملات به ترتیب حدود 36 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 0.5 تجربه نمودند. وپست معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.  وبملت ، وسینا و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا ، ثشرق و ثعمرا  معاملات به ترتیب حدود 47 ، 20 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 ، 4.7 و 4.2 ثبت کردند. ثفارس ، ثغرب و ثتران معاملات به ترتیب حدود 9 ، 9 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 11 ، 3.3 و 1.2 ثبت کردند. ثمسکن ، ثپردیس و کرمان معاملات به ترتیب حدود 11 ، 6 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.9 و 2.5 ثبت کردند. ثشاهد معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد . وساخت و ثاخت متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وآتی معاملات به ترتیب حدود 132 و 51 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 4.4 ثبت نمودند. وبیمه ، اعتلا و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 20 ، 12 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 ، 4.9 و 2.9 ثبت کردند. وگستر و وساپا معاملات به ترتیب حدود 35 و 31 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 2.5 ثبت کردند. پردیس ، وسکاب و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 8 ، 7 و 4 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 ، 0.5 و 1 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شنفت معاملات به ترتیب حدود 14 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 2.4 ثبت نمودند. شپاس ، شبریز و شبهرن معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند. شپنا ، ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 6.5 ، 3 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.5 و 1 تجربه نمودند. شراز و شاوان معاملات حدود  0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 1 ثبت نمودند. شسپا متوقف است.

سایرگروه ها:

ونیرو معاملات حدود 83 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

البرز معاملات حدود 51 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه کرد.

حریل معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:18

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |