شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 26 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 181 واحد افزایش به 190408  و شاخص بازار دوم با 732 واحد کاهش به 529707  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  14.3 واحدی ( مثبت 0.01  درصد ) در 261405 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 8.7   واحدی در 3526  واحد به کار خود پایان داد.

اخابر و بورس با تاثیر به ترتیب مثبت 209 و 191 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. پارس و رمپنا با  تاثیر به ترتیب منفی 219 و 167 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر و وهور با تاثیر به ترتیب مثبت  3.6 و 1.7 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

هرمز و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 3.2 و 1.8  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.8 میلیارد معامله معادل 12786  میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم  2.4 میلیارد معامله معادل 11450 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خودرو و خپارس با ارزش به ترتیب حدود 388 و 340 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خپارس با حجم به ترتیب حدود 314 و 266 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فسرب و کاوه معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.8 و 1.3 ثبت کردند. فلوله و فخوز معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.3 و 1 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 182  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 28 و 15 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 1.4 ثبت کردند. فباهنر و فنوال معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  2.4 و 1 تجربه نمودند. وتوکا معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و وپترو معاملات به ترتیب حدود  48 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.5 ثبت کردند. شاراک ، شفارس و شیران معاملات به ترتیب حدود 4 ، 3 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 2.6 و 1.3  ثبت نمودند. تاپیکو معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. پارسان و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 7 و 6 میلیون سهمی خود را در دردرصد منفی 0.5 ثبت کردند. نوری و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود  5.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.5  تجربه نمودند. فارس معاملات حدود  13 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 266 و 160 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.5 ثبت کردند. خزامیا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 85 و 69 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 4.6 ثبت کردند. ورنا ، خاذین و خگستر معاملات به ترتیب حدود 34 ، 22 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 0.5 و 4.8 ثبت کردند. خکمک معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 90 و 51 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 3.4  ثبت نمودند. وملل ، دی و وپست معاملات به ترتیب حدود 29 ، 26 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 ، 0.5 و 3.9 ثبت نمودند. وتجارت معاملات حدود 314 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت نمود. وبصادر و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 114 و 56 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5  ثبت نمودند.  وبملت و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثشرق ، ثنوسا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 40 ، 15 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 ، 4.9 و 1.6 ثبت نمودند. ثاخت و کرمان معاملات به ترتیب حدود 11 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 4.8 ثبت کردند. ثمسکن و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 24 و10 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 0.5 ثبت کردند. ثتران و ثرود معاملات به ترتیب حدود 8 و 4 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 3.8 ثبت کردند. وساخت و ثعمرا معاملات حدود 6 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی  1.3 و 0.5 ثبت کردند. ثفارس متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

دراین گروه وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 106 و 36 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 2.4 ثبت کردند. سرچشمه و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 21 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 0.5 ثبت کردند. وصنعت و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 8 و 6  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 4.9 ثبت کردند. معاملات  حدود  میلیون سهمی خود را در درصد منفی  تجربه نمود. وگستر ، وآتی و پردیس معاملات به ترتیب حدود 12 ، 10 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 ، 1.1 و 0.5 ثبت نمودند. وبیمه و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 9 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 0.5  ثبت کردند .

 

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت و شپاس معاملات به ترتیب حدود 6 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 2.8 ثبت نمود. شبریز ، شرانل و شنفت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 1.1 و 0.5 ثبت کردند. شپنا و شتران معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه کردند. شوان ، شبهرن و شبندرمعاملات به ترتیب حدود 1 ، 0.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 3.2 و 1 ثبت کردند. شسپا متوقف است.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 87  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد.

اخابر معاملات حدود 80 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 80 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 تجربه کرد.


تعداد بازدید ها:59

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |