شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 11 شهریور 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 2467 واحد کاهش به 207016   و شاخص بازار دوم با 5080  واحد کاهش به 569827 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 3051  واحدی ( منفی 1 درصد ) در  واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 62  واحدی در 3714  واحد به کار خود پایان داد.

فخاس و خساپا با تاثیر به ترتیب مثبت 177 و 63 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

فولاد و فملی با  تاثیر به ترتیب منفی 419 و 209  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کرمان و دی با تاثیر به ترتیب مثبت 1.8 و 1.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و ذوب با تاثیر به ترتیب منفی 10 و 7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.4 میلیارد معامله معادل  17232 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.5 میلیارد معامله معادل 9477 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به دی و خساپا با ارزش به ترتیب حدود 1066 و 926 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به خساپا و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 549 و 309 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه کاوه ، فخاس و فایرا معاملات به ترتیب حدود 28 ، 16 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 ، 4.7 و 1.9 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 292 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 60 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 2.1 ثبت کردند. فولاژ ، فلوله و فولای معاملات به ترتیب حدود 13 ، 6 و 5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 ، 4.3 و 2.1 ثبت کردند. وتوکا متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شاراک و وپترو معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1 ثبت کردند. پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 41 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 0.5  ثبت نمودند. شفارس و شیران معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 3.2 ثبت کردند. پارسان و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در دردرصد منفی 0.5 ثبت کردند. فارس معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خوساز معاملات به ترتیب حدود 545 و 76 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 2.9 ثبت کردند. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 115 و 83 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 2.2 ثبت کردند. ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 45 و 37 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.7 ثبت کردند. خبهمن ، خریخت و خاذین معاملات به ترتیب حدود 26 ، 23 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 ، 3.3 و 2.2 ثبت کردند.  

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و ونوین معاملات به ترتیب حدود 260 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 0.5 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 310 و 127 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.3 ثبت نمودند. وپاسار ، وملل و وپست معاملات به ترتیب حدود 75 ، 28 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 ، 3.8 و 3.8 ثبت نمودند. وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 19 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 3.4 ثبت نمودند.  وبملت متوقف است.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا معاملات حدود 127 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. ثشرق و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 12 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 1.7 ثبت کردند. ثمسکن و ثتران معاملات حدود  20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 2.9 و 0.5 ثبت کردند. ثشاهد ، ثپردیس و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 13 ، 10 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 ، 3.8 و 1.5 ثبت کردند .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وصنعت و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 67 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 4.8 ثبت نمودند. وگستر و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 18 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 2.3 ثبت کردند. وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 58 و 52 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 2.2  ثبت کردند. پردیس و وآتی معاملات به ترتیب حدود 28 و 23 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی  2.6 و 4.5 ثبت کردند. وسپه و ونیکی معاملات به ترتیب حدود 18 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.5  تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 21 و 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت نمودند. ونفت و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 9 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 ثبت کردند. شپاس و شبندر معاملات  حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی1 و 0.5 تجربه نمودند. شسپا متوقف است.

سایرگروه ها:

دزهراوی معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 تجربه کرد.

رکیش معاملات حدود 47 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت کرد.

حفارس معاملات حدود 48 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.8 ثبت کرد.

 


تعداد بازدید ها:66

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |