شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 12 شهریور 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با  1936 واحد افزایش به  208951  و شاخص بازار دوم با  4605 واحد افزایش به 574433 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  2510 واحدی ( مثبت 0.89  درصد ) در  285573 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 0.7  واحدی در 3715  واحد به کار خود پایان داد.

فولاد و فارس با تاثیر به ترتیب مثبت 565 و 405 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

کگل و شنفت با  تاثیر به ترتیب منفی 63 و 33 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و بمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 5.2 و 2.8  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و کوثر با تاثیر به ترتیب منفی 11.5 و 2.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3 میلیارد معامله معادل 13450 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.8 میلیارد معامله معادل 8911 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به فولاد و دی  با ارزش به ترتیب حدود 777 و 604  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 445 و 234 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 177 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7  ثبت کرد. فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 23  و 13  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.7 و 0.54 ثبت کردند. فلوله و فخوز معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3 و 0.5 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود  139 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 1 ثبت کرد. فنوال و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 20 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 2.3 ثبت کردند. فباهنر و فاسمین  معاملات به ترتیب حدود 9 و 5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 1 تجربه نمودند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیراز و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 18 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.8 و 0.7 ثبت کردند. فارس ، جم پیلن و شیران معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5 و 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 ، 1.4 و 0.5 ثبت نمودند. پارسان و نوری معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.5 ثبت کردند. پترول ، شغدیر و وپترو معاملات به ترتیب حدود 14 ، 5 و 5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 0.2 و 3.4 و 1  ثبت کردند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا  معاملات حدود 135 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. خودرو و خاذین معاملات به ترتیب حدود 19 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.5  ثبت کردند. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 59 و 35  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. ورنا و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 34 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 4 ثبت کردند. خچرخش و خبهمن معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 1.9 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 445 و 234 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 4 ثبت نمودند. دی ، وپاسار و وپارس معاملات به ترتیب حدود 146 ، 57 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 0.5 و 4.2 ثبت نمودند. وپست ، وسینا و وکار معاملات به ترتیب حدود 8 ، 6 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 1.8 و1.2 ثبت نمودند. وملل و وخاور معاملات به ترتیب حدود 27 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 ثبت نمودند.  وبملت متوقف است.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثفارس و کرمان معاملات به ترتیب حدود 16 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 3.6 ثبت کردند. ثتران و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 10 و 6  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 0.5 ثبت کردند. ثنوسا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 39 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 0.5 و 3.6 ثبت کردند. ثعمرا ، ثاخت و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 12 ، 10 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2 ، 3.3 و 3 ثبت کردند .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم ، وبیمه و وساپا معاملات به ترتیب حدود 30 ، 26 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 ، 4.8 و 1.2 ثبت نمودند. وصنعت ، وگستر و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 13 ، 10 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 2.5 و 0.5 ثبت کردند.اعتلا ، ونیکی و وسپه معاملات به ترتیب حدود 8 ، 8 و 4 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 ، 0.5 و 1.4 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت نمود. شپاس و شاوان معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.5 ثبت کردند. شبریز ، شنفت و شرانل معاملات  به ترتیب حدود 1 ، 0.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی ت0.5 ، 3.9 و 1.5 تجربه نمود. شپنا ، ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 7 ، 4 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. شسپا متوقف است.

سایرگروه ها:

حفارس معاملات حدود 102  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد.

حفاری ر معاملات حدود 40 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه کرد.

البرز معاملات حدود 54  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:93

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد