شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 16 شهریور 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با  3682 واحد افزایش به  215505 و شاخص بازار دوم با 6893  واحد افزایش به  592823 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 4422  واحدی ( مثبت  1.5 درصد ) در 294600 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش  62.3 واحدی در  3832 واحد به کار خود پایان داد.

فملی و شتران با تاثیر به ترتیب مثبت 320 و 308  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

فارس و همراه با  تاثیر به ترتیب منفی 82 و 48 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 12.8 و 7.6واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

دماوند و ذوب با تاثیر به ترتیب منفی 2.5 و 1.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.8 میلیارد معامله معادل 16639 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 949  میلیون  معامله معادل  7836 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به کچاد و رمپنا با ارزش به ترتیب حدود 489 و 477 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 329 و 180 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 39 و 17  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1 ثبت کردند. فاسمین و فباهنر معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 3.6  ثبت کردند. ارفع و فسرب معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  2.6 و 2.4 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود  180 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وتوکا و فخوز معاملات به ترتیب حدود 13 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 19 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 1.8 ثبت کردند. پارسان و شیراز معاملات به ترتیب حدود 12 و 10  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  2.7 و 3.5 ثبت نمودند. وپترو و شفارس معاملات به ترتیب حدود 6 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 3.1  ثبت کردند. فارس معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در دردرصدمنفی 0.5  ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. پترول متوقف است.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 108 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. خزامیا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 86 و 68 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 1  ثبت کردند. خودرو و رنا معاملات به ترتیب حدود 50 و 29 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1  ثبت کردند. خبهمن و خاذین معاملات به ترتیب حدود 22 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 1.6 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپارس و وملل معاملات به ترتیب حدود 87 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1.1 ثبت نمودند. وپست ، ونوین و وکار معاملات به ترتیب حدود 17 ، 15 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 ، 4.9 و 4.2 ثبت نمودند. وتجارت ، وبصادر و دی معاملات به ترتیب حدود 329 ، 174 و 54 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 0.5 و 2.2 ثبت نمودند. وسینا و وخاور معاملات به ترتیب حدود  9 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 0.5 ثبت نمودند.  وپاسار معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. وبملت متوقف است.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثشرق و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 83 و 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 3.5 ثبت کردند. ثعمرا ، ثنوسا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 32 ، 29 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 ، 2.8 و 3.9 ثبت کردند. ثتران و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 19 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 3.3 و 4.8 ثبت کردند. ثفارس معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت کرد .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 99 و 33 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 0.5 ثبت نمودند. سرچشمه ، وتوصا و پردیس معاملات به ترتیب حدود 18 ، 13 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 4.2 و 2.3 ثبت کردند. وبیمه معاملات حدود 20 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 1.1 ثبت کرد. وصنعت و وگستر معاملات حدود 10 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی  2.6 و 1.4 ثبت کردند. وسبحان متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شپنا معاملات به ترتیب حدود 33 و 17  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 2.5 ثبت نمودند. شبندر و ونفت معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 0.5 ثبت کردند. شبریز و شاوان معاملات  به ترتیب حدود 8 و 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9  تجربه نمودند. شپاس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود. شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 138 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد.

کچاد معاملات حدود 90  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه کرد.

رمپنا معاملات حدود 43  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:90

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد