شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 20 شهریور 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهار شنبه شاخص بازار اول با 1900 واحد افزایش  به 218349 و شاخص بازار دوم با 8409 واحد افزایش  به 608282 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  3198 واحدی( مثبت   1درصد) در مقدار 299930 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش  43.5واحدی در مقدار 3884 به کار خود پایان داد.

پارس  و شتران  با تاثیر به ترتیب مثبت 306 و 205 واحدی بیشترین اثر مثبت را  بر  شاخص کل گذاشتند. شبندر  و پارسان   با تاثیر به ترتیب منفی  81 و 64 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون  و زاگرس  با تاثیر به ترتیب مثبت 10 و 1.7 3واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. هرمز  و ارفع   با تاثیر به ترتیب منفی 3 و 1.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4 میلیارد معامله معادل 165700 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 739 میلیون  معامله معادل 5287 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خاهن   و خساپا  با ارزش به ترتیب حدود 537 و 446 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 520 و 259 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی   معاملات حدود 27 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت   2 ثبت کرد. فلوله و فنوال    معاملات  له ترتیب حدود 15 و 13 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت  2 و 1  تجربه کردند.  فاسمین  معاملات  حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  4.2ثبت کرد. میدکو معاملات   حدود 2میلیون سهمی خود رادر درصد  مثبت 0.7  ثبت کرد . کاوه  معاملات حدود 12 میلیون  سهمی خود را دردرصد منفی    2ثبت کرد.  فباهنر   معاملات  حدود 6 میلیون سهمی خودرا در درصد  منفی  2 ثبت کرد .  هرمز معاملات حدود 2 میلیون سهمی  خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد .ذوب وفولاد     معاملات  به ترتیب حدود 161 و 44 میلیون سهمی خود را به قیمت کاری روز قبل حود ثبت کردند.  فاسمین متوقف میباشد .

 

در گروه پتروشیمی:

در این گروه شیراز   معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  4 ثبت کرد. پارس و کرماشا    معاملات  حدود  3 میلیون  سهمی خود را در درصد های به ترتیب  مثبت   4 و 3 ثبت کردند . زاگرس   معاملات  حدود 1 میلیون سهمی  سهمی خود را در درصد مثبت  1ثبت کرد . پارسان   معاملات  حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد  منفی 1 ثبت کرد. کرد.  شکربن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد .  تاپیکو ، شاراک ، فارس ، نوری و شغدیر    معاملات  یه ترتیب حدود 18 ف 8.5 ف 7 ، 6 و 5  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد .

گروه خودرویی ها:

در این گروه خساپا  معاملات حدود 247 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت     3.8ثبت  کرد. خپارس  معاملات حدود 140  میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت     3.9   ثبت کرد.  خزامیا معاملات حدود 91.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد . ورنا   و خودرو معاملات  به ترتیب حدود 44 و 31 میلیون  سهمی خود را در درصد های به ترتیب  مثبت   3.9  و 3.8   ثبت کردند .خاذین   معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در در صد مثبت  4.5  ثبت کرد . خشرق   و خگستر  معاملات  به ترتیب حدود 8  و 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   5  ثبت کرد.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت   معاملات حدود 521 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت  1  ثبت کرد.  وبصادر   معاملات حدود 260 میلیون سهمی خو د را در در صد مثبت     1.8ثبت کرد. وپاسار   معاملات حدود 167 ملیون سهمی خود را در در صد مثبت   4.8 ثبت کرد . دی ف وپارس و وپست    معاملات  به ترتیب حدود24، 22.5 و 22 ملیون سهمی  خود را در صد های به ترتیب  مثبت   4.5 ف 4.8 و 4.6 ثبت کردند .  وکار   معاملات حدود 2.5 ملیون سهمی خود را در درصد مثبت    1.63  ثبت کرد. وبملت متوقف می باشد.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

ثمسکن    معاملات  حدود 66 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   4.7  ثبت کرد . در این گروه ثعمرا  معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   4.9 ثبت کرد . ثفارس    معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  2.63.2 ثبت  کرد. ثتران   و ثرود معاملات   حدود 10میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 4.6 ثبت کردند . آ س پ  معاملات حدود 6 سهمی خود را در درصد مثبت   1.2  ثبت کرد .کرمان  معاملات حدود  7  ملیون سهمی خود را در درصد  مثبت 3.7  ثبت کرد .ثغرب و ثالوند   معاملات  حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.6 ثبت کردند .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم   معاملات حدود  97 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   4 ثبت کرد. وساپا  معاملات حدود 51  میلیون سهمی خو د را در درصد  مثبت   4 ثبت کرد.  وبیمه     معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  3 ثبت کرد . وصنعت    معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1.3  ثبت کرد . سرچشمه     معاملات  حدود 8  میلیون سهمی خود را در درصد منفی    4  ثبت کرد .  وتوصا و ونیکی    معاملات  به ترتیب حدود 6 و 4.5  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  منفی  0.5 و 1.8   ثبت کردند  .واتی و وسکاب   معاملات  به ترتیب حدود 11 و 9 میلیون  سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند .

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت    معاملات حدود 24.5  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت    5 ثبت کرد. شتران     معاملات حدود 17  میلیون سهمی خود را در حدود درصد مثبت     2.7 ثبت کرد. شاوان و شبهرن  معاملات  به ترتیب حدود 4 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  4.5 و 2 ثبت کردند شپنا و شپاس  معاملات  به ترتیب حدود 22 و 1  میلیون سهمی خود را به قیمت کاری روز قبل خود ثبت کرد . شسپا متوقف می باشد .

سایرگروه ها:

ثشرق    معاملات حدود 159 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   4 ثبت کرد.

حفارس    معاملات حدود 66.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی    3.7 تجربه کرد.

ولساپا   معاملات حدود 56  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   3.5  ثبت کرد.

 

 


تعداد بازدید ها:94

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد