شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 24 شهریور 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ، شاخص بازار اول با 1712 واحد کاهش به 220577   و شاخص بازار دوم با 3246  واحد کاهش به 611336  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 2064  واحدی ( منفی 0.68 درصد ) در 302395 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 11.4   واحدی در  3930 واحد به کار خود پایان داد.

خودرو و وپارس با تاثیر به ترتیب مثبت 116 و 92 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

رمپنا و فارس با  تاثیر به ترتیب منفی 359 و 328 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و ذوب با تاثیر به ترتیب مثبت 15.9 و 4.9 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

میدکو و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 3.6 و 3.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  6.7 میلیارد معامله معادل 23063 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1 میلیارد معامله معادل  8670 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خودرو و وبصادر با ارزش به ترتیب حدود 925 و 652 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبصادر و وتجارت با حجم به ترتیب حدود 1.3 و 1.1 میلیارد سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 339 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد. اررفع ، وتوکا و فخوز معاملات به ترتیب حدود 18 ، 17 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.1 ، 3.5 و 1 ثبت کردند. فولاد ، فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 49 ، 29 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.9 و 0.5  ثبت کردند. فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود  7 و 5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی  1.4 و 3.1 ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو و شوینده معاملات به ترتیب حدود 18 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.2 ثبت کردند. فارس معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت نمود. شاراک و پارسان معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3  ثبت کردند. نوری ، شیران و وپترو معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5 و 4  میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.7 و 0.5 ثبت کردند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 243  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  0.5 ثبت کرد. خودرو و رنا معاملات به ترتیب حدود 129 و 100 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 2.5 ثبت کردند. خاهن ، خگستر و خاذین معاملات به ترتیب حدود 63 ، 56 و 31 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 ، 4.5 و 3.8 ثبت کردند. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 155 و 82 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.5 ثبت کردند.  خریخت و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 35 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.1 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبصادر و وتجارت معاملات به ترتیب حدود 1.3 و 1.1 میلیارد سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 1.3 ثبت نمودند. وپارس و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 157 و 78 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.1 و 1 ثبت نمودند. وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود 49 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 3.8 ثبت نمودند. دی ، وملل و ونوین معاملات به ترتیب حدود  63 ، 50 و 47 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 1.1 و 2.6  ثبت نمودند.  وبملت متوقف است.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثرود ، کرمان و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 8 ، 7 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 4.2 و 3.3 ثبت کردند. ثنوسا ، ثمسکن و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 76 ، 40 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 ، 4.3 و 4.5  ثبت کردند. ثفارس و ثتران معاملات به ترتیب حدود 9 و 8  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 2.1 و 3.3  ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و پردیس معاملات به ترتیب حدود 102 و 33 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 3.3 ثبت نمودند. وخارزم و وسپه معاملات به ترتیب حدود 68 و 26 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 0.5  ثبت کردند. وتوسم و وصنعت  معاملات به ترتیب حدود 21 و 12 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. وبیمه ، وسکاب و وآتی معاملات حدود 11  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 ، 1.9 و 1.7  ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه  شپنا معاملات حدود 26  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  0.5 ثبت نمود. ونفت و شتران معاملات به ترتیب حدود 18 و 15  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 0.5 ثبت کردند. شبندر ، شاوان و شبریز معاملات  به ترتیب حدود 7 ، 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 4.5 و 1.2 تجربه نمودند. شپاس و شرانل معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی1.7 و 2.9  تجربه نمودند . شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

ولساپا  معاملات حدود 146 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 40  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه کرد.

رمپنا معاملات حدود 34  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5  ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:76

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |