شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 25 شهریور 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ، شاخص بازار اول با 2472 واحد افزایش به  223049 و شاخص بازار دوم با 7559  واحد افزایش به 618893 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  3522 واحدی ( مثبت 1.1  درصد ) در 305918 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 81  واحدی در 4011  واحد به کار خود پایان داد.

شتران و فخاس با تاثیر به ترتیب مثبت  216 و 173 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

کگل و وامید با  تاثیر به ترتیب منفی 118 و 98 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و ذوب با تاثیر به ترتیب مثبت 18.8 و 9.2  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کوثر و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 1.98 و 1.5  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  7.6 میلیارد معامله معادل  25082 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.1 میلیارد معامله معادل 12671   میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبصادر و وپارس  با ارزش به ترتیب حدود 940 و 925 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وبصادر و وتجارت  با حجم به ترتیب حدود 1.8 و 1.1 میلیارد سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 254  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد. فولاد ، فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 58 ، 33 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  0.5 ، 0.5 و 3.7 ثبت کردند. وتوکا و فنوال معاملات به ترتیب حدود 14 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 3.9 ثبت کردند. . فاسمین و فخوز معاملات به ترتیب حدود 9 و 7  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 3.4 ثبت کردند. فلوله و فایرا معاملات به ترتیب حدود 9 و 4  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی  2.4 و 1.1 ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو و فارس معاملات به ترتیب حدود 52 و 25 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. وپترو و شاراک معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.8 و 1 ثبت نمودند. نوری و پارسان معاملات به ترتیب حدود 6 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 1.7 ثبت کردند. جم و شغدیر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 2.2  ثبت کردند. پترول معاملات حدود 57 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

درخودرویی ها:

در این گروه ورنا و خاهن معاملات به ترتیب حدود 67 و 38 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 3.5 ثبت کردند. خریخت و خاذین معاملات به ترتیب حدود 30 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.4 و 4.4 ثبت کردند. ختوقا و خگستر معاملات به ترتیب حدود 26 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 1 ثبت کردند. خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 232 و 127 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1 ثبت کردند.  خزامیا ، خودرو و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 89 ، 60 و 40 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبصادر و وتجارت معاملات به ترتیب حدود 1.8 و 1.1 میلیارد سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 3.3 ثبت نمودند. وپارس و وملل معاملات به ترتیب حدود 248 و 111 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.5 و 4.8 ثبت نمودند. وپاسار و دی معاملات به ترتیب حدود 84 و 76  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.8 ثبت نمودند. وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود  75 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.5 ثبت نمودند. ونوین معاملات حدود 60 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. وبملت متوقف است.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثشرق و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 17 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 0.5 ثبت کردند. ثغرب و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 6 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 2.7 ثبت کردند. ثنوسا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 46 و 24  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 1.3 و 3.1  ثبت کردند. ثفارس و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 11 و 9  میلیون سهمی خود را در درصد منفی  0.5 ثبت کردند . ثمسکن و ثشاهد معاملا ت به ترتیب حدود 31 و 19 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و پردیس معاملات به ترتیب حدود  36 و 31 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 2.5 ثبت نمودند. وتوسم و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 22 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1 و 1.6 ثبت کردند. ونیکی و وسپه معاملات به ترتیب حدود  11 و 6 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 0.5  ثبت کردند. وخارزم و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 82 و 12 میلیون سهمی  خود را در  درصدهای به ترتیب منفی  1 و 1.5 ثبت کردند

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران  معاملات به ترتیب حدود 17 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 2.9  ثبت نمودند.  شپاس و شبندر معاملات به ترتیب حدود 9 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.5 ثبت کردند. شاوان معاملات 3 حدود میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 تجربه نمود. شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

ولساپا معاملات حدود 245 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 تجربه کرد.

فاراک  معاملات حدود 52 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کرد.

حفارس معاملات حدود 41 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.

 


تعداد بازدید ها:71

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |