شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 27 شهریور 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروزچهارشنبه ، شاخص بازار اول با 5796 واحد کاهش به 214230 و شاخص بازار دوم با   15876 واحد کاهش به 596269 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 7910   واحدی ( منفی 2.6 درصد ) در 294171 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 103 واحدی در 3886  واحد به کار خود پایان داد.

ستران و بسویچ با تاثیر به ترتیب مثبت 28 و 22  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

فولاد و شتران با  تاثیر به ترتیب منفی 394 و 355 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

قاسم و بزاگرس با تاثیر به ترتیب مثبت 2.3 و 1.1  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و کگهر با تاثیر به ترتیب منفی 23.9 و 13.3  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  5.3  میلیارد معامله معادل  17152 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1 میلیارد معامله معادل 9000 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و ذوب  با ارزش به ترتیب حدود 569 و 517 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر  با حجم به ترتیب حدود 1.2 میلیارد و 905 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فسرب و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 1.9 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 271  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد. فولاد ، فملی و کاوه  معاملات به ترتیب حدود 52 ، 26 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 ، 1.6 و 3.6  ثبت کردند. وتوکا ، فلوله و فاسمین معاملات حدود 5  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 ، 4 و 3.4 ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول وتاپیکو معاملات به ترتیب حدود 30 و 29 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 4.2 ثبت کردند. وپترو معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت نمود. پارسان و فارس معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.4  ثبت کردند. شاراک و شیران معاملات به ترتیب حدود 7 و 5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 3.8  ثبت کردند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خریخت و خگستر معاملات به ترتیب حدود 133 و 21  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6  و 1.7 ثبت کردند. خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 201 و 124 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4  ثبت کردند. خزامیا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 71 و 51 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  3.4 و 3.5 ثبت کردند. ورنا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 38 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.4 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وکار معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت نمود. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 1.2 میلیارد و 905 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 1.8 ثبت نمودند. وپاسار و دی معاملات به ترتیب حدود 114 و 51 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 3.7 ثبت نمودند. وپارس و وملل معاملات به ترتیب حدود  46 و 38 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 3.4 ثبت نمودند. وپست ، وسینا و ونوین معاملات به ترتیب حدود 14 ، 14 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 ، 2.7 و 4.4 ثبت نمودند. وبملت متوقف است.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 60 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 1.4 ثبت کردند. ثشرق معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. ثمسکن و ثشاهد معاملات حدود  16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 4.2 و 4 ثبت کردند. ثتران و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 13 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 4.7 ثبت کردند .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وتوصا و ونیکی معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 0.5 ثبت نمودند. وخارزم معاملات حدود 70 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. وساپا و پردیس معاملات به ترتیب حدود 34 و 21 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 4.3 ثبت کردند. وصنعت و وآتی معاملات به ترتیب حدود 13 و 11 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 4 ثبت کردند. وبیمه و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 10 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 4.8 تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شپنا معاملات به ترتیب حدود 17 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 3.9  ثبت نمودند. شپاس و شبندر معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 3.4 ثبت کردند. شاوان و شبهرن معاملات حدود  1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی2.6 تجربه نمودند. ونفت ، شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

البرز معاملات حدود 48 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.27 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 131 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 49 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:82

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |