شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 9 مهر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه ، شاخص بازار اول با  392 واحد افزایش به 235702  و شاخص بازار دوم با  5642 واحد افزایش به 668996 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1398  واحدی ( مثبت  0.43 درصد ) در  326104 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 5.9  واحدی در  4293 واحد به کار خود پایان داد.

اخابر و تاپیکو با تاثیر به ترتیب مثبت 325 و 240 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

فملی و فولاد با  تاثیر به ترتیب منفی 345 و 302 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

بجهرم و شاوان با تاثیر به ترتیب مثبت 4.8 و 3.7 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

دماوند و ذوب با تاثیر به ترتیب منفی 5.9 و 5.7  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  8.8 میلیارد معامله معادل 33642 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 2.2 میلیارد معامله معادل 2442701 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و حفارس با ارزش به ترتیب حدود 1207 و 915 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر  با حجم به ترتیب حدود 2 و 1میلیارد سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فزرین و فایرا  معاملات به ترتیب حدود 37 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4 ثبت کردند. ذوب ،فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 332 ، 73 و 53 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 ، 1.8 و 2.9  ثبت کردند. وتوکا و فنوال معاملات به ترتیب حدود 30 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 4.1  ثبت کردند. کاوه و هرمز معاملات حدود 14  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 1.6 ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 123 و 80 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 3.6  ثبت کردند. وپترو و شگل  معاملات به ترتیب حدود 20 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.5 و 1.4 ثبت نمودند. جم ، شکربن و شاراک معاملات به ترتیب حدود 7 ، 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 1.9 و 1 ثبت کردند. شغدیر و پارسان معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 0.5  ثبت کردند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 332 و 311 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 4.2 ثبت کردند. خزامیا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 142 و 93 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  2.3 و 4.2 ثبت کردند. خاهن معاملات حدود 15  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.1  ثبت کرد. ورنا معاملات حدود 63 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. خبهمن متوقف است.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیارد  سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 3.5 ثبت نمودند. وپارس و وپست  معاملات به ترتیب حدود 77 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.1 و 0.5 ثبت نمودند. ونوین و دی معاملات به ترتیب حدود 84 و 52 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 2.5 ثبت نمودند. وملل و وسینا معاملات به ترتیب حدود 49 و 19  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 0.5 ثبت نمودند.  وبملت متوقف است.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن ، ثشرق و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 88 ، 78 و 71 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 ، 4.5 و 4.3 ثبت کردند. ثالوند و ثتران معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4 ثبت کردند. ثغرب و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 17 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.4 و 1.5 ثبت کردند. ثعمرا و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 9 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.5 ثبت کردند . ثنوسا متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 137 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت نمود. وصنعت ، اعتلا و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 16 ، 14 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 ، 3.7 و 2.8 ثبت کردند.وساپا  معاملات حدود 78 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. پردیس و وآتی معاملات به ترتیب حدود 25 و 20 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 3.7  ثبت کردند. وگستر و ونیکی معاملات به ترتیب حدود 11 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 2.4 تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت و شپاس  معاملات به ترتیب حدود 12 و 8  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 2.5  ثبت نمودند. شرانل و شاوان معاملات به ترتیب حدود  5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کردند. شسپا و شتران معاملات  به ترتیب حدود 26 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی3 و 1.2 تجربه نمودند. شپنا ، شبندر و شبهرن  معاملات به ترتیب حدود 11 ، 3 و 1  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی1.5 ، 1.4 و 1.6  تجربه نمودند. شنفت متوقف است.

سایرگروه ها:

حفارس معاملات حدود 236 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 163 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 7.7 تجربه کرد.

بجهرم معاملات حدود 121 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:57

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |