شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 13 مهر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه ، شاخص بازار اول با 879 واحد افزایش به  237738 و شاخص بازار دوم با  2493 واحد افزایش به 666368 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1216  واحدی ( مثبت  0.37 درصد ) در 327333 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 17 واحدی در 4255 واحد به کار خود پایان داد.

وبملت و همراه با تاثیر به ترتیب مثبت 433 و 143 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

پارسان و فارس با  تاثیر به ترتیب منفی 195 و 147 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

بجهرم و قاسم با تاثیر به ترتیب مثبت 5.3 و 1.9 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و کگهر با تاثیر به ترتیب منفی 23 و 4.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 6.5  میلیارد معامله معادل 25679 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.4 میلیارد معامله معادل 10277 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به والبر و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 775 و 761 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 1.3 میلیارد و 936 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا معاملات حدود 88 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. فباهنر و فنوال معاملات حدود 7.8 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  ثبت کردند. فایرا و فلوله معاملات به ترتیب حدود 9 و 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کردند. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 48 و 25 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی  0.5 ثبت کردند. کاوه و هرمز معاملات به ترتیب حدود 13 و 6  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 0.5  ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 192 میلیون سهمی خودرا در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو ، وپترو و شفارس معاملات به ترتیب حدود 24 ، 9 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  1 ، 4.9 و 4.6 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 70 میلیون سهمی خود را در درصد منفی1.4  ثبت نمود. پارسان و فارس معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 1 ثبت کردند. شیران و شاراک معاملات حدود 5میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5  ثبت کردند. شیراز و نوری معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 0.5 ثبت کردند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 190 و 132 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 2 ثبت کردند. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 60 و 43 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 0.5 ثبت کردند. خبهمن و خودرو معاملات به ترتیب حدود 40 و 39 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 1.3 ثبت کردند. خوساز و خاهن معاملات به ترتیب حدود 20 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 2.1 منفی ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 1.3 میلیارد و 936 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 2.4 ثبت نمودند. وپاسار و ونوین معاملات به ترتیب حدود 190 و 110 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت نمودند. دی و وپارس معاملات به ترتیب حدود 68 و 34 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 1.1 ثبت نمودند. وپست و وبملت معاملات به ترتیب حدود 22 و 12  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 5 ثبت نمودند.  وسینا معاملات حدود 17 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود.وملل معاملات حدود 39 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 74 و 69 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.9 ثبت کردند. ثشرق و ثتران معاملات به ترتیب حدود 37 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 4.9 ثبت کردند. ثفارس و ثرود معاملات به ترتیب حدود 13 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.4 و 10 ثبت کردند. ثشاهد و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 24 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 2.3 ثبت کردند . وساخت و کرمان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  3.3 ثبت کردند .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وگستر معاملات به ترتیب حدود 78 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 4.1 ثبت نمودند. وبیمه و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 11 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 3.9  ثبت کردند. وساپا و پردیس معاملات به ترتیب حدود 27 و 18 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 0.5  ثبت کردند. وسکاب و وآتی معاملات به ترتیب حدود 12 و 9 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.3 ثبت کردند. وسبحان و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 7 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2 تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 18 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 1.3  ثبت نمودند. شسپا ، شپنا و ونفت معاملات به ترتیب حدود 22 ، 12 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 ، 0.5 و 2 ثبت کردند. شبندر و شاوان معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 4.4 تجربه نمودند. شنفت متوقف است.

سایرگروه ها:

والبر  معاملات حدود 108  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9  ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 83 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 تجربه کرد.

البرز معاملات حدود 79 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:50

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |