شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 15 مهر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 27.3واحد کاهش به 231774   و شاخص بازار دوم با  3831 واحد افزایش به  659111 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 700 واحدی ( مثبت  0.22 درصد ) در 320909 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش  25 واحدی در 4213  واحد به کار خود پایان داد.

شتران و شبندر با تاثیر به ترتیب مثبت 220 و 203 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

وبملت و وپاسار با  تاثیر به ترتیب منفی 281 و 129 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

بجهرم و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 5.7 و 3.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

میدکو و حخزر با تاثیر به ترتیب منفی 1.4 و 1.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.9 میلیارد معامله معادل 19394 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.9 میلیارد معامله معادل 10975 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و بجهرم  با ارزش به ترتیب حدود 1011 و 843 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 1 میلیارد و 563 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 171 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وتوکا و فولاد معاملات به ترتیب حدود 54 و 46  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 0.5 ثبت کردند. کاوه ، فنوال و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 19 ، 16 و 8  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 ، 3.3 و 4.8 ثبت کردند. فایرا معاملات حدود 4 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی  2.8 ثبت کرد. فملی معاملات حدود 25 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4  ثبت کرد.  شیران و فارس معاملات به ترتیب حدود 12 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 0.5 ثبت نمودند. شکربن و وپترو معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت ثبت کردند. شفارس و شپارس معاملات به ترتیب حدود 4 و 1 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 1.3 ثبت کردند. پترول معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خریخت ، خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 287 ، 114 و 112 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. خودرو و خگستر معاملات به ترتیب حدود 27 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 3.6  ثبت کردند. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 44 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 2 ثبت کردند. خبهمن و خاذین معاملات به ترتیب حدود 16 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.9 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی معاملات حدود 102 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت نمود. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 1 میلیارد و 563  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 3.4 ثبت نمودند. وبملت ، وپاسار و ونوین معاملات به ترتیب حدود 157 ، 105 و 61 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 ، 3.6 و 3.2  ثبت نمودند. وپارس ، وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود 22 ، 21 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 3.6 و 3.5 ثبت نمودند. 

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 48 و 46 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 4.2  ثبت کردند. ثشرق و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 29 و 28  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.8 ثبت کردند. ثتران و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 16 و 14  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.8 و 3.1  ثبت کردند. ثنوسا ، وساخت و ثباغ معاملات به ترتیب حدود87 ، 5 و 3  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 ، 3.9 و 1.8 ثبت کردند .

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و واعتبار معاملات به ترتیب حدود 60 و 41 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.6 ثبت نمودند. وسکاب و وآتی معاملات به ترتیب حدود 16 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.2 ثبت کردند. وساپا ، وگستر و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 26 ، 10 و 2 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 1.4 و 2.6  ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شپنا معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 2.6 ثبت نمودند. شرانل و ونفت معاملات به ترتیب حدود 7 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 1.4 ثبت کردند. شبندر ، شنفت و شبریز معاملات  به ترتیب حدود 4 ، 3 و 2  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 ، 4.9 و 4.3 تجربه نمودند. شپاس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 تجربه نمود. شاوان  متوقف است.

سایرگروه ها:

بجهرم معاملات حدود 288 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد.

حفاری معاملات حدود 69 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 131 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:51

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |