شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 3 آذر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ، شاخص بازار اول با  342 واحد کاهش به 220143 و شاخص بازار دوم با  2348 واحد افزایش به 631247 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 152 واحدی ( مثبت 0.05  درصد ) در 305774  واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 8.3  واحدی در 3946  واحد به کار خود پایان داد.

رانفور و حکشتی با تاثیر مثبت 128  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

شپنا و پارس با  تاثیر به ترتیب منفی 95 و 77 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کوثر و مادیرا با تاثیر مثبت 2.7  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 9.7 و 3.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 3  میلیارد معامله معادل 16800 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 868 میلیون معامله معادل  6979 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به کویر و ونوین  با ارزش به ترتیب حدود 1361 و 1339 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ونوین و وتجارت  با حجم به ترتیب حدود 472 و 188 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه کویر و فنوال معاملات به ترتیب حدود 79 و 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 2.6 ثبت کردند. ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 111 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.8 و 0.2 ثبت کردند. وتوکا و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 11 و 7  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 4.3  ثبت کردند. فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 3 و 2  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1.3 ثبت کردند. فملی معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول ، فارس و شکربن معاملات به ترتیب حدود 21 ، 3 و 1.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.2 ، 0.3 و 4.2 ثبت کردند. تاپیکو و پارسان  معاملات به ترتیب حدود 10 و 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5  ثبت نمودند. شپدیس و شاراک معاملات به ترتیب حدود 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1  ثبت کردند. شیران معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را حدود قیمت روز کاری قبل خود  ثبت کرد.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 82 و 49 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.4 ثبت کردند. خزامیا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 38 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.23 و 0.5 ثبت کردند. ختوقا ، خگستر و خاذین معاملات به ترتیب حدود 17 ، 15 و 6  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 3.3 و 0.7 ثبت کردند. خریخت و خاهن معاملات به ترتیب حدود 27 و 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند.  

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه ونوین معاملات حدود 472 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت نمود. وپارس ، دی و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 28 ، 22 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 ، 1.3 و 0.5 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 188 و 136 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 1.8  ثبت نمودند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن و ثتران معاملات به ترتیب حدود 20 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 3.9 ثبت کردند. ثشرق ، ثرود و وساخت معاملات به ترتیب حدود 9 ،7 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 ، 0.5 و 4.7 ثبت کردند. ثنوسا ، ثاخت و کرمان معاملات به ترتیب حدود 31 ، 9 و 2  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  منفی 1.4 ، 0.5 و 2.1 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و واعتبار معاملات به ترتیب حدود 24 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 3.8 ثبت نمودند. وآتی و پردیس معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 1.1 ثبت کردند. وگستر ، وصنا و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 9 ، 8 و 7 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 ، 4.9 و 2.6 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 20 میلیون سهمی  خود را در درصد منفی 0.3 ثبت کرد.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شنفت و شپاس  معاملات به ترتیب حدود 3 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 2.1 ثبت نمودند. شپنا و شسپا معاملات به ترتیب حدود 14 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2  و 1 ثبت کردند. ونفت و شبندر معاملات  حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی0.8 و 0.5 تجربه نمودند. شتران معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 89 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد.

چکاپا معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  تجربه کرد.

حکشتی معاملات حدود 42 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:70

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |