شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 4 آذر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه ،  شاخص بازار اول با 1458 واحد افزایش به 221601  و شاخص بازار دوم با 7788  واحد افزایش به 639023  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  2703 واحدی ( مثبت  0.88 درصد ) در 308477 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 52  واحدی در 3999  واحد به کار خود پایان داد.

رانفور و خودرو با تاثیر به ترتیب مثبت 176 و 158  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

شبندر و شتران با  تاثیر به ترتیب منفی 103 و 74  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 6.4 و 3.8  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

زاگرس و بمپنا با تاثیر به ترتیب منفی 2.5 و 0.86 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.9 میلیارد معامله معادل 15190 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.2 میلیارد معامله معادل 13781 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ونوین و کویر با ارزش به ترتیب حدود 1456 و 961 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به ونوین و وتجارت  با حجم به ترتیب حدود 489 و 332  میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 189 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت کرد. وتوکا و کاوه معاملات به ترتیب حدود 14 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 4.8 ثبت کردند. فنوال و فباهنر معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.5 ثبت کردند. کویر و فباهنر معاملات به ترتیب حدود  57 و 9 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1  ثبت کردند. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 25 و 16 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه وپترو و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 3  ثبت کردند.  شغدیر و فارس معاملات به ترتیب حدود  4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 0.2 ثبت نمودند. پترول ، تاپیکو و شیران معاملات به ترتیب حدود 16 ، 15 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.2 ، 0.8 و 2.4 ثبت کردند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 115 و 81 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.3 ثبت کردند. خودرو ، خریخت و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 55 ، 41 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 3.3 و 3 ثبت کردند. خگستر و ورنا معاملات به ترتیب حدود 15 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2.6  ثبت کردند. ختوقا و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 11 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.9 ثبت کردند.

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه ونوین ، وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 489 ، 332 و 138  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 0.2 و 1.4  ثبت نمودند. وملل و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 48 و 45 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4.2 و 2.7 ثبت نمودند. وبملت ، وپارس و دی معاملات به ترتیب حدود 30 ، 26 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 1 و 3.4 ثبت نمودند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن و ثنوسا  معاملات به ترتیب حدود 25 و 22  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.8 ثبت کردند. ثشرق و ثرود معاملات به ترتیب حدود 11 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 4.2 ثبت کردند. آ س پ و ثتران  معاملات حدود 9  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.9 و 4.4  ثبت کردند. ثعمرا و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 2.8  ثبت کردند . کرمان و ثپردیس معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 0.2 ثبت کردند .

 

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه سرچشمه و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 34 و 33 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 1  ثبت نمودند. وساپا و پردیس معاملات به ترتیب حدود 25 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 4.7 ثبت کردند. ونیکی و واعتبار معاملات به ترتیب حدود 8 و 7 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 2.1  ثبت کردند. وآتی ، وصنعت و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 10 ، 9 و 4 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 1.2 و 0.7 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شسپا ، ونفت و شپاس  معاملات به ترتیب حدود 8 ، 5 و 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 3.9 و 4.6 ثبت نمودند. شنفت ، شرانل و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 2 ، 1 و 1  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 ، 3.7 و 0.3  ثبت کردند. شپنا ، شتران و شبندر معاملات  به ترتیب حدود 14 ، 13 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی0.8 ، 1.1 و 1.5 تجربه نمودند.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 62 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 47 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.3 تجربه کرد.

چکاپا معاملات حدود 38 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:54

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |