شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 6 آذر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه، شاخص بازار اول با 1394 واحد افزایش به 223904 و شاخص بازار دوم با  2142 واحد افزایش به 643262 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1586 واحدی( مثبت 0.51 درصد ) در 311230 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 16 واحدی در 4061 واحد به کار خود پایان داد.

شپنا و فملی با تاثیر به ترتیب مثبت 324 و 230 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. رانفور و وامید با  تاثیر به ترتیب منفی 108 و 97 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

بجهرم و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 5 و 2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و شرانل  با تاثیر به ترتیب منفی 5و 2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.5 میلیارد معامله معادل  15.608 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.7میلیارد معامله معادل 10.371 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ددام و بجهرم با ارزش به ترتیب حدود 496.5 و 479.5 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به بجهرم و وشهر با حجم به ترتیب حدود 180 و 84 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا معاملات حدود 10میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. فباهنر ، فنوال و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 7 ، 3 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی1 ، صفر تابلو و مثبت 4ثبت کردند. ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 110 و 21میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و مثبت 0.5 ثبت کردند. فایرا ، فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 2، 2.5 و 3میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1، 2.5 و مثبت 4.7ثبت کردند. فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 24و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 2 ثبت کردند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 16 و 21.5 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل  به پایان رسیدند. نوری و پارسان معاملات به ترتیب حدود 5و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و و روز معاملاتی قبل ثبت نمودند. شاراک ، فارس و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 4.7 ، 4.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مشابه روز قبل ، صفر تابلو  ومثبت  1 ثبت کردند. شیران معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در دردرصد مثبت 2.3 ثبت کرد. شغدیر و شپارس معاملات به ترتیب حدود 14.5و 1میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و منفی 2.5 تجربه نمودند.

 

درخودرویی ها:

در این گروه ختوقا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و منفی 1 ثبت کردند. خگستر معامله حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصدصفر تابلو  ثبت کرد. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 44 و 38 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و مثبت 1.6 ثبت کردند. ورنا و خکار معاملات به ترتیب حدود 13 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب قیمت معاملاتی روز قبل  و مثبت 3 ثبت کردند. خساپا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 57.5 و 14 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 31.5 و 127 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و صفر تابلو ثبت نمودند. وخاور معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1ثبت نمود. وتجارت معاملات حدود 214 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.6 ثبت نمود. دی و وملل معاملات به ترتیب حدود 34 و 83 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و مثبت 4 ثبت نمودند.  وپارس و وسینا و معاملات به ترتیب حدود 17و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1و 3ثبت نمودند. وپست و وکار معاملات به ترتیب حدود 7 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و4 ثبت نمودند. 

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 33و 3میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1ومنفی 2 ثبت کردند. کرمان ، ثشرق و وساخت معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4، منفی 2 و صفرتابلو  ثبت کردند. ثتران و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 8 و1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و منفی 1.7 ثبت کردند. ثمسکن معامله حدود 9  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 درصد ثبت کردند . ثشاهد معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد .

 

گروه سرمايه گذاريها :

وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 22 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و قیمت معاملاتی روز قبل  ثبت کردند. وبیمه ، وسکاب و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 6، 8 و 17 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 1 ، مثبت 1.5و 4 ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 38 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وگستر و وساپا معاملات به ترتیب حدود 10و 14 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  4  و منفی 1 ثبت کردند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه  شتران معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت صفر تابلو ثبت نمود. شبندر و شپنا معاملات حدود 3.5 و 24  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب صفرتابلو  و مثبت 0.7 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5تجربه نمود. شرانل معامله حدود 6  میلیون سهمی خود را در درصد منفی  4.4 ثبت نمود. ونفت معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8  ثبت کرد.

سایرگروه ها:

بجهرم  معاملات حدود 180میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 تجربه کرد.

وشهر  معاملات حدود 84  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9ثبت کرد.

وصنا  معاملات حدود 62 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:59

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |