شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 10 آذر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یک  شنبه شاخص بازار اول با 2806 واحد افزایش  به 228837 و شاخص بازار دوم با 9028 واحد افزایش  به 660531 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش  4083 واحدی( مثبت   1درصد) در مقدار 318670 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش  38.5واحدی در مقدار 4131 به کار خود پایان داد.

فملی  و فولاد  با تاثیر به ترتیب مثبت 502 و 267 واحدی بیشترین اثر مثبت را  بر  شاخص کل گذاشتند. رانفور  و وکار   با تاثیر به ترتیب منفی  40.5 و 35 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

ذوب  و هرمز  با تاثیر به ترتیب مثبت 5 و.7 3واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. قاسم  و وملل   با تاثیر به ترتیب منفی 1.7 و 0.86 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.5 میلیارد معامله معادل 17301 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.7 میلیون  معامله معادل 11330 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به چکاپا   و فملی  با ارزش به ترتیب حدود 946 و 589 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به فملی و خپارس با حجم به ترتیب حدود 106 و 240 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب   معاملات حدود 153 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت   2 ثبت کرد. فملی  و فولاد    معاملات  به  ترتیب حدود 106 و 75 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت  4.4 و 1.7  تجربه کردند.  فلوله و فایرا   معاملات  به ترتیب  حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد  های به ترتیب مثبت  2.6 و 205ثبت کرد. هرمز معاملات   حدود 3میلیون سهمی خود رادر درصد  مثبت 2 ثبت کرد . فباهنر متوقف میباشد .

 

در گروه پتروشیمی:

در این گروه پترول   معاملات حدود 52.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  3.4ثبت کرد. شیران    معاملات  حدود  13 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت   1.8ثبت کرد. شپدیس   معاملات  حدود 2 میلیون سهمی  سهمی خود را در درصد مثبت  0.5ثبت کرد . شغدیر   معاملات  حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد  منفی 1.4 ثبت کرد. کرد.  نوری معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد .  شیرازو کرماشا معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلوین سهمی خود را در درصد های به ترتیب منفی 0.5 0.6 ثبت کردند.  ، تاپیکو ، وپترو ، شاراک ، زاگرس و پارسان     معاملات  یه ترتیب حدود 117 ،6 ف 4.5 ، 1و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد .

گروه خودرویی ها:

در این گروه خپارس   معاملات حدود 240 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت     4.4ثبت  کرد. خساپا  معاملات حدود 148  میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت     2.9  ثبت کرد.  خزامیا معاملات حدود 49 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد . ختوقا   و خگستر معاملات  به ترتیب حدود 21 و 13 میلیون  سهمی خود را در درصد های به ترتیب  مثبت   3  و 0.5   ثبت کردند .خاذین   وخاهن  معاملات  به ترتیب 11 و 9حدود میلیون سهمی خود را در در صد های به ترتیب مثبت  4.5  و 3.8 ثبت کردند . خشرق   معاملات  حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   2.6  ثبت کرد. خودرو معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را به  قیمت روز کاری قبل خو ثبت کرد .

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت   معاملات حدود 319 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت  1  ثبت کرد.  وبصادر   معاملات حدود 195 میلیون سهمی خو د را در در صد مثبت     2.7ثبت کرد. وبملت   معاملات حدود 24 ملیون سهمی خود را در در صد مثبت   1.5 ثبت کرد . وسینا معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد .  وپارس و وپاسار    معاملات  به ترتیب حدود 23 و 29 میلیون  سهمی  خود را در صد های به ترتیب  منفی    1.3 و 0.5 ثبت کردند .  وپست و وکار معاملات به ترتیب حدود 11 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 4 ثبت کردند. دی و وخاور معاملات به ترتیب حدود 34 و 5 میلیون سهمی خود را در قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

گروه سرمایه گذاری

وخارزم    معاملات  حدود 65 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   3.5  ثبت کرد . در این گروه وساپا  معاملات حدود 51 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   3.5ثبت کرد . سرچشمه    معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  2 ثبت  کرد. وبیمه و وسبحان    معاملات  به ترتیب   حدود 8 و 5میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت4 و 3 ثبت کردند . پردیس معاملات حدود 9 سهمی خود را در درصد مثبت   1  ثبت کرد واعتبار و وسپه معاملات به ترتیب حدئد 7 و 2 میلیون سهمی خود را به قیمت کاری روز قبل خود ثبت کردند.  

گروه انبوه سازی ، املاک ومستغلات

در این گروه ثرود    معاملات حدود  13 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  5 ثبت کرد. ثشاهد  معاملات حدود 8.5  میلیون سهمی خو د را در درصد  مثبت   1 ثبت کرد.  ثپردیس     معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  1 ثبت کرد . ثنوسا ، ثاباد و ثالوند     معاملات به ترتیب  حدود 3 ، 2 و 2  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  مثبت  5 ، 4 و 2.5   ثبت کرد ند. آ س پ     معاملات  حدود 34  میلیون سهمی خود را در درصد منفی    4  ثبت کرد .  ثتران  و ثعمرا    معاملات  به ترتیب حدود 10 و 5.5  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  منفی  2 و 2.3  ثبت کردند  .ثمسکن    معاملات  حدود 11.5 میلیون  سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند .

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران   معاملات حدود 16  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت    1 ثبت کرد. ونفت      معاملات حدود 8  میلیون سهمی خود را در حدود درصد مثبت     2 ثبت کرد. شسپا و شنبدر  معاملات  حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  3.5 و 0.5 ثبت کردند شبهرن  و شنفت   معاملات  حدود 2  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.4 ثبت کردند .

سایرگروه ها:

شپلی    معاملات حدود 93 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   0.5 ثبت کرد.

چکاپا    معاملات حدود 78میلیون سهمی خود را در درصد مثبت     1.3تجربه کرد.

پترول    معاملات حدود 52  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت   3.4  ثبت کرد.

 

 


تعداد بازدید ها:46

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |